לילידים, זכות - הראשונים! אין לתת זכויות לעולים, על חשבון אלה, שנולדו בארץ; יש מציאות היסטורית, אשר בה אין לבסור. אין לנסות, באופן מלאכותי לשחזר תולדות, שעליהן אבד כלח; חוק השבות, מיד יש לקבור!