לו נוכל להזרע שוב מחדש להיטמן, להיספג בתוך האדמה נאחזים מתקפלים עובריים, ראשנו בין ברכינו כמתפללים לו נוכל כך לאגור כוחות, להיטען לאסוף את עצמנו לקראת טיפות ראשונות של גשם מבשרות פריחה מחודשת.