צריך לפתוח פתחים לאיוורור בנפש הקודחת חלון אל טוהר השמים המכוכבים לתת לכל המחשבות לשקוע לתת לסיבוכים להפרם כמו מעצמם להתרוקן. אולי הרוח תלטף אותנו באויר הקר הנוגע אולי נהיה יחד ונשמח ונִשַלֵו