הן את הרגע אותו ביקשתָ-

כבר נתתי   ובתמורה

את השמש הקופחת, את הכוכבים שהבטחת--

עוד מחכָּה.

 

אתה אוהב לשוטט/ מעורטל בדמיונות/ צופה חזיונות

ואותי, יותר מפעם אחת---כבר הייתי.

 

אז אנא, את מאווייך, את טירופךָ הזמני

השאֵר לשורות/ לָשורות בלבד.