חיים שטנגר

עוסק בכתיבת שירה ופרוזה, שנים הרבה.

אחד הוא אלוהינו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה