בתחנת האוטובוס שברחוב ביאליק מצאתי עיפרון: שמוט ויתום בדל קטן שנותר. קצר, חלק ומחודד שלוף לקראת... לקחתי אותו עמי חוכך מהרהר אלו שורות איזו שירה אצור בעזרתו. במחשבה שניה הנחתי אותו על אדן האבן. אולי ילד קט יטול, יכתוב בעזרתו את שירו הראשון?