לנופלים שהכרתי ושלא  במותכם לא ציוויתם עלינו דבר כי אם לאסוף אתכם בדמכם אלי קבר ואת זכרכם לקשור בגמי תחת כריות בכיינו אך בחייכם ציוויתם עלינו אהבה מסירות ענווה שקטה אצילות נפש הקרבה לא כולכם ציוויתם לנו חיים במותכם אך נתתם להם טעם ניסיתי אתמול לאסוף לתוכי את כל ההרוגים שהכרתי לחיות את דמויותיכם את דבריכם כשאמש רקדנו את עצמאותנו מקווה שהייתם אתנו אתי ושאף לחיים בינותינו נקשיב באותה ענווה שאנו מקשיבים לדברי הספד על מי שהלך.