שושנה נתיב

כנוי בתלמוד לפרח סתם: "והציץ בפרדס...וראה בו שושנה אחת של ורד" (ויקרא רבה כב)

קריה נאמנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה