מצפה לגאולה ישועת ה' כהרף עין

כותב שירים ותיק שהחליט להיחשף מעט כדי לדעת מה הוא שווה לכן כיתבו רק את אשר אתם חשים באמת תודה

מוקדש למרן הרב שך זצ

מותר האדם מן הבהמה אין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה