מצפה לגאולה ישועת ה' כהרף עין

כותב שירים ותיק שהחליט להיחשף מעט כדי לדעת מה הוא שווה לכן כיתבו רק את אשר אתם חשים באמת תודה

מותר האדם מן הבהמה אין

מוקדש למרן הרב שך זצ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה