פצמ"רים מזריחים את הלילה באור נבואי משמעות רמברנדטית מרצדת בארץ סדוקה. ריבון העולם ושומר מנומנם יושבים על קפה מסייעת קוראים זה לזה בקלפים