איש כשר

.לא באמת כשר. חדש פה. בעיקר מצייר, אבל גם במילים

ספסל

זכרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה