איש כשר

.לא באמת כשר. חדש פה. בעיקר מצייר, אבל גם במילים

עלית משמר

אב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה