חי בסרט אני נע עטור אפקטים אני סיפור על עצמי כותב בעיני ברחובות זרים אני בית לחם קרעי הפח ופרורי האבן הלחם והמלחמה בקיבת העיר הרבה זרע המוות- כמו שקית שחורה במדרכות היומיום - בפחי דרכים ושקיות אשפה.