אדם בעל כורחו

הן לא רציתי אלא לנסות ולחיות את אשר ביקש לצאת מתוכי מאליו, מדוע היה הדבר קשה כל כך? (דמיאן,הרמן הסה)

מגדלים

מפלצת ושמה יצר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה