אדם בעל כורחו

הן לא רציתי אלא לנסות ולחיות את אשר ביקש לצאת מתוכי מאליו, מדוע היה הדבר קשה כל כך? (דמיאן,הרמן הסה)

החיים על זמן שאול

האם זה כל הסיפור?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה