אדם בעל כורחו

הן לא רציתי אלא לנסות ולחיות את אשר ביקש לצאת מתוכי מאליו, מדוע היה הדבר קשה כל כך? (דמיאן,הרמן הסה)

אידיוט מעונה

שיעור בצניעות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה