כמה אנשים אמרו למדינה שלמה: "לא !"
מדינה שלמה אמרה לכמה אנשים: "כן !"
מדינה שלמה אמרה לכמה אנשים: "פּוּס"
כמה אנשים אמרו למדינה שלמה: "אמרתם כן !"
מדינה שלמה אמרה לכמה אנשים: "עכשיו לא !"
כמה אנשים אמרו לכמה אנשים: "אמרנו לכם !"
כמה אנשים אמרו לכמה אנשים: "מי אתם ?"
כמה אנשים אמרו לכמה אנשים: "תשאלו את המדינה !"
"אבל המדינה אמרה כן !", "אבל המדינה אמרה לא !"
"כן !"....."לא !"....."כן !"..."לא !"....."כלכלכלכלכלכל"

 

הלכו אצל חכמי-חלם.   ישבו וחשבו ואמרו:  "תשלמו !"