בס"ד

 

 הנביא :

 ויאמר שמואל אל כל עם ישראל

_______________________

 הנה

 שמעתי בקולכם

 לכל אשר אמרתם לי

 ואמליך עליכם מלך

 ועתה

 הנה המלך מתהלךלפניכם

 ואני זקנתי ושבתי

 ובני הנם אתכם

 ואני התהלכתי לפניכם

 מנעורי עד היום הזה

 הנני,

 ענו בי

 נגד ה´ ונגד משיחו

 את שור מי לקחתי

 וחמור מי לקחתי

 ואת מי עשקתי

 את מי רצותי

 ומיד מי לקחתי כופר

 ואעלים עיני בו

 ואשיב לכם

 

 

 

 עמך ישראל

 "ויאמרו":

_______________

 לא עשקתנו

 ולא רצותנו

 ולא לקחת מיד איש מאומה

 

 

 הנביא

 "ויאמר אליהם:

 __________

 עד ה´ בכם

 ועד משיחו היום הזה

 כי לא מצאתם בידי מאומה

 

       כולם כאחד

 כל ישראל , ה´ ומשיחו]ו]

 ___________

 ויאמר  עד

 

 

  הערת המהדיר המהופנט

____________________

  וכך בערוב שמשו,

  של כל רועה בישראל ,

   ב"מסור" המטה

   ראוי לו

   להזדכות בטהרה

  בפני כל ישראל .

להוסיף

 "ולהצטייד ב"טופס טיולים  

 בעדות של שניים:

 חותמת ופתילים

 ה´ מכאן

 ומשיחו

מכאן

 

     והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה