אני אשכנזי. הוריי עלו ארצה מפולין ב1933. אבי היה עגלון, עבד כפועל חקלאי ואח"כ סלל כבישים כמו פעם, בהנחת אבן ליד אבן לפני שיוצקים עליהן זפת. ב1946 אחרי המלחמה, בריטניה צמצמה תקציביה במזרח התיכון ואבי נהיה מובטל עד הקמת המדינה. גרנו בפחון שהיה קודם לול תרנגולות ו-"שופץ למגורים" בחדר אחד ארבע נפשות  עם בית השימוש בחצר בלי מים. כאשר הוכרזה המדינה עברנו לגור בדירת שני חדרים בשכירות חמש נפשות. קבלנו חינוך עממי ותיכון עם מורים שאין כאלה היום. תנ"ך גמרא מתמטיקה פיסיקה ספרות עברית ועולמית וערבית מדוברת. עד היום אני זוכר כל מילה ממה שלמדתי. העולים שהגיעו היו במעברה ואח"כ קיבלו דיור ציבורי, אמרו לנו: "אוהו אתם אשכנזים אתם עשירים".

.אחר-כך נענינו לבקשתו של בן-גוריון "ליישב את הארץ" והקמנו קיבוץ ספר עם משק חקלאי למופת . קבלנו גבעת סלעים והפכנו אותה לגן פורח במו ידינו. אבל על פי בגין האשכנזי היינו "מתנשאים".

32 שנה הייתי קיבוצניק "מתנשא" בתוכם למדתי באוניברסיטה "על חשבון הקיבוץ".

 

אז מה לעשות אני אשכנזי ובמשפחתי הרחבה יש גם מזרחיים שעד היום טוענים שאני וחבריי עשקנו אותם.

אז שאמנון לוי יוציא את השד מהבקבוק ויסית למהפכה נגדי. בגילי המופלג אני מקווה כבר לא להיות שם.

 

"אשכנזי מתנשא"