אחת מכמה אופציות עומדות מנגד

(עומדות מנגד, עומדות נגדי. כולם נגדי.)

האחת לכתוב כי השנה אני מתנצל באמת

ולזכך נפשי בריכוז מאומץ עד קבלת קוביה קטנה ומשמעותית של התנצלות.

"הו, סליחה" - כן, משהו בסגנון.

אפשר גם ואנסח מסר קצר,תמציתי אך מרגש

בדמות SMS לרשימות התפוצה וליהודי התפוצות.

 משהו בכיוון "Oh, Sliha".

אני יכול גם להסתגר בחדרי ולאמר למה אבדתי, איך בגדתי ומה גזלתי.

זה גם נעים וגם מבודד.

אפשרות אחרונה בהחלט היא לכתוב שירים ליום הכיפורים.