אין אדם מבין את תהליכיו

הוא רק משכתב

את עכשיו, את עכשיו

את עכשיו...

אין אדם עוקב אחר התפתחויותיו

הוא רק מלווה

עוד מצב, עוד מצב

עוד מצב...

אין אדם זוכר את מניין שנותיו

הוא רק ממלא

את ימיו, את שעותיו

עת חייו...