מי ימלא לי את כוס הדמעות

מי יגרום לעייני לדמוע מאהבה

מי ימלמל לי חרישית בקול צרוד מתשוקה

 ייתן לי את ידו

.ולא יחזיר חזרה