לא בת חלוף
שומרת רזי צניעותה
לא תמיד מוצנעת
מלקטת פנים יפות
כיסוד בלב נחלתה
זאת היא אהבה

תדריה כרמז
נשלחים כאותות פיתויים
רמזים דקים מסווגים
ימים זורמים אליה
נחלים של אהבה

כשקעים לקימוריה
חשופה וגלויה
כתווים לחיטוביה
ציפור הגוף והנשמה
שבועה שבלעדיה
אין על מה

לא בת חלוף
תמיד בזוהר ישותה
טבעית ואנושית
בגווניה לאין מספר
רוגשת בעור חשוף
נרגשת במערומי הגוף
זאת היא אהבה

© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי