יכולתי להתאהב בך
אבל שבעתי מהתאהבות
שאין לה סיכוי קלוש
שאין לה סיכוי
שאין לה
שאין...
התאהבות מבוזבזת
דוחה אהבות
ומחירן יורד
עד גמר המלאי
או עד שפג תוקפן.
העניקי לי את הזכות
לאהוב אותך
בלי להתאהב.
ושמרי על אהבתי
לבל תתבזבז.