נטע האור בליבי
שלוחות צבע חם
נוסכות מילים
מגרשות לי חושך
 
ידוע ידעתי מזמור
על גבורה וניסים
אך כדי שנמלא פתאום
מספיק לשמונה פלאים
 
זכור זכרתי דבריך
קל ללבות אש
תן לכולם אושר
רק זאת אבקש