אייל e

פרטים? יש עליי..סיגריה שקניתי בשקל,פלאפון בלי כרטיס ותעודת זהות בלויה במקצת, זה הכל נראה לי.

חיי הכתיבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה