מחפשת משמעות...ואושר...

אני חיה..וזהו?

בין הצללים

היא לא אומרת כלום..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה