מחפשת משמעות...ואושר...

אני חיה..וזהו?

בשקט הזה..

שלכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה