ששים קומות
חלונות זכוכית
שקופה כחולה
שמונה מעליות
ארבע מאות מחשבים
עם מסכים שטוחים
טלפון ישיר לאַל גוֹר
קווי טלפון לבורסה
ולסוכנויות הנסיעות.
מגרשי חניה מרווחים.

פעם היה כאן פרדס
עם עצי שיטה סביבו
לאן נעלמו העצים?
היכן הניחוח המשכר
של פריחת ההדרים?
פעם היה......

עכשו יש כאן חברה
שמפתחת טכנולוגיה
לטיפול באקולוגיה
בערבון מוגבל.