והלילה, שהוא קצף-רוח נסוג

ונחבט-נהפך באלף צדדים

בקולות כחולים של הלוך

וחזור, והרעש

חשוף קונכיות.

אי פה ים מאופק

עד סף תהומות

שמוט-שמים

אין-אונים

כי זאת רוח, רק רוח,

מול הסער הזה אין ידיים - - -

 

וחוף.