ואולי אחרי הריח והרוח

והרגבים הרטובים והעבים

והעלים ונמלים רצות בבהלה

ואלף טיפות ששוטפות את האבק הזה

 

אולי אחרי הרעש האפור והנורא

וגעש צפורים בשמים הסדוקים

אחרי השחור והכחול והברק

והאדום האדום הזה של השלכת -

אולי,

אולי גשם.