בס"ד. הכאב הזה סופו שיגמר. לא היום, לא היום ילדתי. לא אמרת כלום. איך יכולתי לדעת כי עלי להיות יותר בשבילך? לא יכולתי שאת מבטך. לא ידעתי לקרוא את עומקו את תהום היאוש בעינייך. אל תלכי. דואגים לך מאוד כאן בבית. כבר אמרתי? הכאב הזה סופו שינוס. הוא יותיר צלקות בעינייך וליבך לעולם לא ישוב לאהוב בשלמות, אך יום אחד, לא היום, יעלם. אנא שאי אותו. שאי לבדך. הן איש לא יוכל לקחתו מידייך. הניחי לו. סגרי את דלתי לבבך. ברכות נעטפך במילים מנחמות להשכיח מעט. להסיח הדעת. לאהוב. הביטי באור ילדתי הביטי באור. אולי יחבוש את פצעייך. אם תבכי, נוכל לאמוד את עמקי תהומך. אל תשתקי. צעקי אלינו. מנסים להקשיב לך. הותירי את סימני ציפורנייך בעורי. הוא רגיל בכך ומוכן לקבלן. כבר ידעתי הרבה לבבות אחרים גם לך יש מקום שם והוא בוער מתמיד. הכאב הזה, סופו שיגמר. עוד רחוק היום, אך יבוא הוא. מבטיחה. הכאב הזה, סופו שיגמר.