כנה יעלי

עולם פנימי עשיר שרק רוצה לפרוץ החוצה

אל עצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה