אבן ירושלמית,

לבנה

מציצה בזוית סימטה,

נמזגת עם אור

תריסים מחורצים.

וצל מנוחת חתולים

רוקד במחצית הקיר,

על אבן ירושלמית

לבנה.