רציתי

לדוג כוכבים

לכלוא באקואריום של משאלות

לשימוש בעת צרה

והם כמו קרפיון מועד

הפכו לגפילטע פיש