למה קומתך דמתה, תמר
ופרי מעשייך להדר
ומידותייך כאילן גדוש פירות
וסגולותייך לרבים - אות.

לו יעלו ברכות העתיד
לבניין עדי עד - תמיד
ומידותיכם השניים
כעדי סביב צוואר
יפרחו כרקפות - בשביל ההר
המתמזג משני שבילים
זה, השזור בנתיבי החיים
עד מאה ועוד עשרים.