חידלון מאת יצחק מיוחס
 
יפתי! אל תרימי אלי עינייך.
אל תעצרי לידי, נשימתי נעתקת מקסמיך.
די! לא ארצה בקשר.
בשעון גרגר חול אחרון. אל תהפכיהו יותר.
זיכרון גופך נותר צרוב בתאי גופי הסגופים, הנגועים. 
ניפגש, בעזרת השם, בנצח נצחים.
הו! אהובתי, עם השנים מה יפית
איני חפץ לצערך ולעזבך בשנית.