שתי עצרות שתי תרבויות אחת עצרת תפילה מילות בקשה מילות נחמה חשבון נפש התבוננות פנימית מבט השמיימה השנייה עצרת שלהוב מילות רצח מילות נקמה יריות השמיימה ללא חשבון נפש שתי עצרות שתי תרבויות ובתווך תהום רבה