געגוע / סיפור מהחיים

 

התעקש הגעגוע בתוכי,

התעקש צערי הפראי,

שחייב אני לראותך!

מוכרח רגע אתך.

היה זה בסתיו זהבהב,

בזהב

[ שיהיו בך רחמים צאי! ]

תחת חלונך הסתובבתי,

[ ובך מבטים של אבן! ]

ומצער ככלב יבבתי

מאחר והתעקש צערי,

בי התעקש געגוע פראי,

שחייב אותך לראות

יהי מה בכל זאת.

היה צורך כנראה להתראות,

לספק את דרישת החוצפה,

להיכנס אלייך לבקש!!

מה? על בירכי להתחנן,

בושה הכי מפחידה לשאת!

זה שרוצה?

על מנת לקבל את הבזקי גצייך מגרונך?

נערה!!

כדי שאיילל כחיה?

שיהיו בך רחמים!!

בך דם דגים קפוא עם רצון!

לך את צערי מסתיר הוילון!!

רטוב.. ערפל.. דשדוש בבוץ!

התעקשו געגועי שלי,

התעקשו געגועי שבי!

עד חוליי

 

                                              25.3.06