עוד מילותיו מהדהדות

עוד פסוקיו מתנגנים

בריאת עולם:

 

גיבור נוצר בעט,

בן אלמוות,

כי יחיה יותר

מן

הגיבור שיצר אותו

 

דמותו מהלכת לנגדנו

במלוא עלומיה