אחד מן השירים הראשונים שכתבתי ------------------------------------------------- ניצב בחרדת קודש אל מול המראה זו הרואה כל צפונותיי וחדרי ליבי גם לטוב וגם לרע שבי, האם אסתכל בעיני תאומי ויהא זה הבדל תהומי? האם הוא האמיתי ואילו אני הוא השקרי? ומה כבר ההבדל המהותי? אך הדוק הזכוכיתי! דצמבר 2001