את ירושלמי ראיתי בנווה דקלים

זה היה בשנת העשור לפינוי:

פינוי חבל ימית.

 

ראיתי אותו במרכז המסחרי,

אז הוא היה שונה

לפני שעבר מהגדה הימנית

לגדה השמאלית

של השירים

 

הוא פסע לאטו

עם כובע מצחייה,

אל האירוע המרכזי

מזרחה משם

 

היום הוא פוסע

אל הכיוון ההפוך

מערבה, ימה

אל האופק האדום

ששקע כבר מזמן

במצולות ההיסטוריה.