רוח ים מלוחה כרסמה בי

את שכבות הכורכר החמות –

מקהלת אתמולים פתאומית

שוב אספה השרב, וימות

צוואה רק אחת לי השאיר:

ראי איך הולכים שועלים...

במשיכת עננים  עוד אזכור  -

אשתקד, עבודת אלולים