בתום התום

בתום התום הכל נראה אחרת,

בתום התום גם מחליפים מסגרת.

בתום התום כנחל במדרון,

בתום התום הכל נראה אחרון.

בתום התום אל הפסגות נחתור,

בתום התום על אהבה נשמור.

בתום התום אותה גם נעריך,

בתום התום נאהב וגם נמשיך...

בתום התום!!!

גם ונשארת גברת:

בגין ריגוש תחליפי האדרת?

                                                       8.5.04