הופר היסוד

הותר המחסום

הוקע הצפון

נגיעה בדפנות

ויצאתי לעונש

והומטר הבשר

לא עוד אשכון לבטח

לא ישישו בני-מעי

נכנעתי למכונה החורטת בלב

עתה כואב סוף-סוף את הפשע

עד יושלם שב החסר

עד יגליד שוב הפצע

אבכה