עכשיו, אחרי ההשתלחות הלא מוצדקת
לאחר שזרמים עברו בגרוני- ניחר חרון
(ולא שצעקתי)
תראי את האושר על בדלי עיניי שפתיי
לוחשות לך מילות אהבה.

ואת- מדהימה שכמותך
בסבלנות אין קץ
קיבלת. אותי. מחדש.

אני מתחדש בך.