נקודה. פשוטה

:-)

חיוך

יבשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה