נקודה. פשוטה

:-)

צועד לבדי

יבשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה