"היא לא תגיד היא לו תגיד היא לו תגידי לו תגידי לא..."