חגיגה שמי

"אמרו לה: מה שמך? אמרה להם: "חגיגה שמי". [מנורת המאור נר ג לר' יצחק אבוהב]

מכתב שלא יישלח לעולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה