בבית חולים רוטשילד
אני נזכר
באימי זיכרונה לברכה
שהביאה אותי כאן
לעולם.
כשחליתי הביאה דובדבנים
לפנקני באהבה
לפצות על הפרידה הראשונה
ומי ומה יפצוני עתה?