זה לא אני

לפעמים אני רוצה לתת למחשבות לזרום ישר לדף אולי כאן אני אצליח..

מלחמות

אסור?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה