זה לא אני

לפעמים אני רוצה לתת למחשבות לזרום ישר לדף אולי כאן אני אצליח..

אסור?

מלחמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה