פנינה לבנה

חברה של אחד הענקים שהיו כאן..

בחיפושים..

לא נפרדת ממך אריאל..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה