לאורך הנסיעה

אני מוצאת ונוטשת

ומוצאת

פרטים קטנים לאהוב:

צללית ילד רץ בשדה,

.פה לועס של פרה

בהתמסרות אמיתית, אוהבת!

 

ונוטשת

(אותם להיות מה שהם אחריי).