סדר נוסך בי בטחון

אבל הבלגן הוא מקור חיים

אנדרלמוסיה שהיא מעיין מתגבר.

כמו שתוהו ובוהו יצר גן עדן

כמו שחווה באה מאדם

כמו שאת לוקחת אותי לחדר.

 

סדר הוא מקל הליכה שנפרש

למטריה כשיורד גשם.

בלגן הוא ריצה משולחת רסן

(כשהשיער רטוב, והלב מתפרץ)

אל טיפות הגשם הראשונות.

לפעמים אני שמח שאני לא מוצא

משהו, זה אומר שאני חי וסביבי חיים.

 

סדר זה סטודנט שנה ג´ למשפטים.

בלגן זה ילד משחק בכדור על הדשא.

סדר זה אני

בלגן זה את זה סדר

אני זה בלגן

סדר-בצעדים מדודים לחיות חיים

בלגן-בדהרה אל מרחבים זרים

של שאגת חַיוֹת הנשמה

של אנשים נושמים.

של אהבת

הדרך.